Social Justice, Vietnam

Người chuyển giới ở Việt Nam - Thực trạng và khía cạnh pháp lý

Rosa-Luxemburg-Stiftung Việt Nam (RLS) chính thức hợp tác với tổ chức phi chính phủ Việt Nam vào năm 2012. iSEE đang ủng hộ quyền của mình cho các dân tộc thiểu số và xã hội, ví dụ như đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT). Mặc dù LGBT không được cho là bất hợp pháp ở Việt Nam nhưng họ vẫn là đối tượng dễ. bị phân biệt đối xử (thiếu tôn trọng xã hội và gia đình, nghèo đói, khó tiếp cận thị trường lao động và giáo dục, bạo lực, đối xử bất bình đẳng của chính quyền, v.v.). Xã hội Việt Nam vẫn còn bị chi phối bởi quan niệm gia trưởng chủ yếu và LGBT thường thấy mình bị kỳ thị. Điều này càng tồi tệ hơn đối với người chuyển giới. Trong nhiều trường hợp, điều kiện sống của họ có thể bị coi là cực kỳ thiệt thòi. Nhận thức và thực hành của xã hội, cũng như của các cơ quan chức năng, thường bị thúc đẩy bởi sự thiếu hiểu biết, thông tin sai lệch và những diễn ngôn mang tính kỳ thị. Báo cáo từ iSEE lần đầu tiên tạo cơ hội tiếp cận bức tranh rộng hơn về cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam. Báo cáo đưa ra khuyến nghị về cải cách luật pháp và cách giải quyết nhu cầu thay đổi nhận thức của cộng đồng.

Thông tin

Xuất bản: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISEE)

Tác giả: Phạm Quỳnh Phương, Lê Quang Bình - Mai Thanh Tú

Ngày: 2012-06-01

Số trang: 75

Tải xuống: Transgender people in Vietnam

Go back