Social Justice, Social-ecological transformation, Vietnam

Các nạn nhân của biến đổi khí hậu - Tác động xã hội của biến đổi khí hậu đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam

Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi tác động của biến đổi khí hậu. Trong các chính sách gần đây, Chính phủ Việt Nam chủ yếu tập trung vào các cách tiếp cận kỹ thuật để thích ứng và giảm thiểu rủi ro của biến đổi khí hậu. Có thể thấy trước rằng sẽ có những tác động vượt xa các giải pháp mà công nghệ đưa ra.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Steffen Rohkohl

Ngày: 2014-03-03

Số trang: 19

Tải xuống: Social impact of climate change Mekong

Go back