Political Analysis, Vietnam

Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Hoa Đông - Diễn biến và thay đổi trong năm 2013

Trong phần tóm tắt của mình, Stephanie Radwanski đặt mục tiêu nắm bắt diễn biến trên các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Hoa Đông và Biển Hoa Đông vào năm 2013. Cuối cùng, sau khi giới thiệu ngắn về cuộc xung đột kéo dài và những diễn biến mới nhất của nó, bà Radwanski đưa ra triển vọng về các kết quả có thể xảy ra của cuộc xung đột.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Stephanie Radwanski

Ngày: 2013-10-07

Số trang: 14

Tải xuống: The territorial disputes in the South and East China Sea

Go back