Tình trạng của Đảng Cánh tả ở Đức và những thách thức hiện nay

Ban đầu là bài giảng được đưa ra trong khuôn khổ cuộc đối thoại chính trị giữa phái đoàn của Đảng Cánh tả và Đảng Cộng sản Việt Namđược tổ chức vào tháng 11 năm 2018 và do Rosa-Luxemburg-Stiftung tổ chức.

Tác giả Wulf Gallert là người phát ngôn chính sách châu Âu của nhóm nghị sĩ Đảng Cánh tả ở bang Sachsen-Anhalt và Thành viên của Ủyban Quốc tế của Đảng Cánh tả (Phó Chủ tịch quốc hội bang Sachsen-Anhalt).

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Wulf Gallert

Ngày: 2019-02-20

Số trang: 5

Tải xuống: The State of the Left Party in Germany and Current Challenges

Go back