Social Justice, Vietnam

Những người lính và người nội trợ - Thay đổi và tiếp tục vai trò giới của phụ nữ ở Việt Nam

Trong bài báo của mình, tác giả Christopher Wimmer tìm cách tóm tắt sự chuyển đổi của xã hội Việt Nam trong thế kỷ 20 với trọng tâmlà vai trò giới tính của phụ nữ.

Trong thế kỷ qua, không chỉ nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi cơ bản, quan niệm gia đình truyền thống cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi các cuộc chiến tranh giành độc lập. Từ quan điểm truyền thống, trước chiến tranh, phụ nữ được coi là “linh hồn tốt” trong gia đình, trong khi sau này, họ trở thành du kích, chiến đấu cho thống nhất và độc lập. Ngày nay, phụ nữ Việt Nam đang bị cuốn vào vòng xoáy của quan niệm gia đình truyền thống và đất nước đang chuyển mình hiện đại, nơi mà nhiều phụ nữ trẻ đang phải vật lộn để tìm được nơi mình thuộc về. Định kiến ​​và định kiến ​​về giới vẫn đang thống trị các diễn ngôn trong xã hội Việt Nam. Mặc dù vậy, cần phải phân biệt giữa diễn ngôn chính trị và văn hóa, như bài báo của Wimmer đã chứng minh.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Christopher Wimmer

Ngày: 2014-07-16

Số trang: 15

Tải xuống: Soldiers and Housewives

Go back