Social Justice, Vietnam

Phân tích thực trạng ngành điện Việt Nam

Trong Hiệp ước Khí hậu Paris 2015, người ta đã quyết định rằng phải đạt được sự trung hòa về khí hậu toàn cầu trong nửa sau của thếkỷ 21. Nền tảng của việc này là quá trình khử cacbon trên toàn cầu của ngành điện. Nghiên cứu “Phân tích tình hình ngành Điện Việt
Nam” cung cấp một cái nhìn tổng quan về các điều kiện khung cần thiết để triển khai năng lượng tái tạo ở các nước được gọi là đang
phát triển và mới nổi.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: arepo consult

Ngày: 2017-05-05

Số trang: 93

Tải xuống: Part 1 - Situation Analysis of the Vietnamese electricity sector

Part 2 -Situation Analysis of the Vietnamese electricity sector

Go back