Political Analysis, Social Justice, Social-ecological transformation

Chuyển đổi tư duy: Các quan điểm so sánh từ phía Nam Toàn cầu

Để thảo luận và trao đổi về các giải pháp thay thế cho phát triển và chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi từ các quốc gia khác của Nam Toàn cầu, Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) và Trung tâm Tài nguyên Địa phương Myanmar (LRC) đã phối hợp tổ chức một hội nghị tại Yangon và Mandalay vào ngày 27 - 28 tháng 5 tương ứng. 29 tháng 5. Hội nghị với tiêu đề “Chuyển đổi tư duy - Góc nhìn so sánh từ phía Nam toàn cầu” quy tụ các nhà hoạt động, chuyên gia, học giả và nhà nghiên cứu từ Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Ecuador, Venezuela và Đức. Trọng tâm chính của bài trình bày là các giải pháp thay thế cho khái niệm phát triển đã được chuyển từ Bắc Bán Cầu sang các quốc gia đó từ Nam Bán Cầu, ngay cả khi biết rằng hầu hết các mô hình này không thể áp dụng được.

 

Go back