“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Di sản Hồ Chí Minh 50 năm

Ngày 2 tháng 9 đánh dấu một ngày lễ quốc gia ở Việt Nam theo nhiều cách khác nhau. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố nước Việt Nam Cộng hòa và do đó độc lập. Hai mươi bốn năm sau, năm 1969, ông mất cùng ngày tại Hà Nội. Ông đã không thể trải qua một đất nước Việt Nam thống nhất, tự do và ngày nay được coi là một trong những người cha quan trọng nhất của đất nước này, đã phải bảo vệ mình nhiều lần trong suốt lịch sử chống giặc ngoại xâm. "Bác Hồ", như Anh ấy được biết đến ở Việt Nam, vẫn có mặt khắp nơi. Các ý tưởng chính trị và tư tưởng của ông tiếp tục được thảo luận và sử dụng để hợp pháp hóa các quyết định chính trị. Sự đáng yêu của anh ấy có thể được nhìn thấy trên nhiều bảng quảng cáo và trong mọi tòa nhà công cộng. Anh ta cũng nhìn vào các khán giả trong các sân vận động, trang trí các cửa hàng hoặc nhà hàng, và có thể nhìn thấy trên từng tờ tiền của đất nước. Kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, thành phố lớn nhất của đất nước được đặt theo tên của ông - Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã và đang có tầm quan trọng không chỉ đối với dân số và sự phát triển của Việt Nam.
 
Ở nước Đức bị chia cắt, ông trở thành nhân vật chủ chốt của cả hai phe và trong quá trình của phong trào năm 1968 chống lại cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Việt Nam và con đường tiến tới một xã hội bình đẳng hơn và tự do hơn. Việt Nam là một trong những mục tiêu chính của phong trào đoàn kết trong năm nay và được nhiều người trên thế giới quan tâm.

 

Một cuộc thảo luận chuyên sâu ở Đức về Hồ Chí Minh và những suy nghĩ của ông đã cách đây 50 năm. Tất nhiên, ngày nay thế giới đã khác và cả hai quốc gia đã thống nhất từ ​​lâu. Với toàn cầu hóa ngày càng gia tăng, những cơ hội mới cho Việt Nam xuất hiện để thoát khỏi tình trạng trì trệ trong nhiều thập kỷ qua. Đồng thời, có những thách thức mới gia tăng cùng với sự hội nhập vào thị trường thế giới.
 
Bên cạnh tinh thần lạc quan ấy, đâu là di sản để lại của người đàn ông có ước mơ lớn nhất là nhìn thấy một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và hội nhập quốc tế? Chúng ta còn biết gì về Người ở Đức và Hồ Chí Minh được nhìn, tiếp nhận và hiểu như thế nào ở Việt Nam ngày nay?
 
Để giúp trả lời những câu hỏi này và cung cấp thông tin chi tiết về cuộc thảo luận về Việt Nam hôm nay, Văn phòng Khu vực Rosa-Luxemburg-Stiftung ở Đông Nam Á sẽ xuất bản bốn bài báo sau đây về kỷ niệm 50 năm ngày mất của Hồ Chí Minh.
 
Chúng tôi đã trao đổi với Tiến sĩ Trần Tuấn Phong, Phó Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ngoài tầm quan trọng của Hồ Chí Minh trong xã hội Việt Nam ngày nay, chúng tôi đã nói về những ý tưởng về đoàn kết quốc tế và ý nghĩa của nó cho đến ngày nay.
 
Bài luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội do Tiến sĩ Đỗ Thị Kim Hoa, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, viết.
 
Ngoài ra, còn có hai bài báo của Tạp chí Lý luận Chính trị do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát hành. Họ tiếp thu những tư tưởng của Hồ Chí Minh và ý nghĩa của chúng đối với các quyết định của Quốc hội và Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Bài báo đầu tiên của PGS.TS. Phạm Ngọc Anh đề cập đến những tư tưởng trọng tâm của Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tầm nhìn của ông là một nước Việt Nam độc lập và thống nhất, sẽ duy trì mối quan hệ quốc tế tốt đẹp với tất cả các nước bất kể hệ thống chính trị hiện hành.
 
Bài báo thứ hai của PGS.TS. GS.TS Nguyễn Trọng Phúc đề cập đến tư tưởng của Hồ Chí Minh về thống nhất và quyền độc lập, đồng thời thực hiện các quyền con người trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế. Ông xem đây là nhân tố trung tâm trên con đường giải phóng đất nước.
 
Chúng sẽ được xuất bản bằng cả tiếng Anh và tiếng Đức để phản ánh cuộc tranh luận đang diễn ra ở Việt Nam, nhưng vẫn chưa được chú ý.

 

 

Information

Publisher: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Author: Philip Degenhardt & Christian Süper

Date: 2019-08-29

Download: Ho Chi Minh's legacy 50 years after his death (en/de)

Questions on Ho Chi Minh's Thoughts on International Solidarity (en/de)

The Principle of Justice (en/de)

The Responsibility to Maintain Peace (de/en)

Ho Chi Minh on Independence and Freedom (en/de)

Go back