Nền kinh tế an sinh

GDP và nền kinh tế an sinh: Vì cuộc sống của mọi người, chúng ta cần phải thách thức chủ nghĩa tư bản. Năm 2018, Scotland, Iceland và New Zealand - hiện có các chính phủ do phụ nữ lãnh đạo - đã khởi xướng nhóm Chính phủ Kinh tế An sinh (WEGo). Liên minh này tìm cách biến nền kinh tế tư bản hiện tại thành một nền kinh tế an sinh, nơi mà phúc lợi của con người và sinh thái được ưu tiên. Theo Nicola Sturgeon, người đứng đầu chính phủ Scotland và lãnh đạo Đảng Quốc gia Scotland dân chủ-xã hội tiến bộ (SNP), sự cố định GDP kéo dài hàng thập kỷ đã tạo ra nhiều người thua cuộc hơn là người chiến thắng. Đặc biệt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, nỗi ám ảnh về tăng trưởng GDP không đáp ứng được nhu cầu của con người và không thể đảm bảo tính bền vững về mặt sinh thái. Đối với Sturgeon: “Không nên theo đuổi tăng trưởng GDP bằng bất cứ giá nào và bằngmọi giá… Mục tiêu của chính sách kinh tế phải là phúc lợi tập thể: dân số hạnh phúc và khỏe mạnh như thế nào; không chỉ dân sốgiàu có như thế nào. " Thay vào đó, các chỉ số chính của một nền kinh tế đang hoạt động tốt đo lường chất lượng cuộc sống chung của dân số - chẳng hạn như bình đẳng về tiền lương, khả năng tiếp cận không gian xanh và khả năng chi trả cho cuộc sống. Các bước đầu tiên đã được thực hiện. Ví dụ, Iceland đã thông qua luật tiến bộ để giải quyết sự bất bình đẳng về tiền lương giữa phụ nữ và nam giới. Vào năm 2019, New Zealand đã thông qua ngân sách phúc lợi đầu tiên với trọng tâm là sức khỏe tinh thần của người dân cũng như cuộc chiến chống đói nghèo ở trẻ em. Như Katherine Trebeck, Trưởng nhóm Kiến thức và Chính sách tại Liênminh Kinh tế An sinh, nhấn mạnh, chính phủ Scotland đã bắt đầu đưa ra các chính sách tái phân phối đối với quyền sở hữu tập thể đối với các ngành công nghiệp và tài sản quan trọng. Hơn nữa, cơ quan chính phủ Scotland Phát triển Hợp tác thúc đẩy các mô hình kế thừa tập thể và hỗ trợ các doanh nghiệp gia đình trong việc chuyển giao quyền sở hữu cho người lao động. Từ các quán rượu do cộng đồng sở hữu đến các bến cảng do cộng đồng sở hữu, đây là những lựa chọn thay thế khả thi và minh họa cho một nền kinh tế tư bản khai thác. Những người ủng hộ một nền kinh tế thịnh vượng, cũng như nhiều người trên khắp thế giới, tìm kiếm cácgiải pháp thay thế cho chủ nghĩa tư bản. Thay vì chỉ theo đuổi tăng trưởng GDP, họ đang khám phá và mở ra những cách thức mới về sở hữu tập thể để gắn kết với tự nhiên và xã hội.

Mặc dù Chính phủ Kinh tế An sinh (WEGo) mới được thành lập gần đây bởi các quốc gia nằm ở phía Bắc Toàn cầu, ý tưởng về sở hữutập thể không phải là một điều mới lạ và đã trở thành trọng tâm của các chính sách xã hội chủ nghĩa trên toàn cầu kể từ đó. Nếu các chính phủ thực sự muốn thiết lập một nền kinh tế thịnh vượng trên quy mô toàn cầu, thì không chỉ các mô hình mới cần được thiết lập, mà cả những thành tựu trong quá khứ cũng cần được bảo vệ trước lợi ích-lợi nhuận. Khi đó, kết luận như sau: Chừngnào hàng hóa công cộng được coi là hàng hóa và dịch vụ của chúng không thuộc sở hữu công cộng mà thuộc sở hữu tư nhân, thì hạnh phúc của nhiều người không thể được thực hiện đầy đủ. Một nền kinh tế đặt nhu cầu lên trước lợi nhuận, không tương thích vớichủ nghĩa tư bản toàn cầu. Ngược lại, trong chủ nghĩa xã hội, việc cung cấp hàng hóa không dựa trên lợi nhuận mà tồn tại vì lợi ích của mọi người. Khi đó, hàng hóa và dịch vụ không chỉ tồn tại để thực hiện lợi nhuận, mà để sử dụng cho con người. Lao động làm công ăn lương sẽ được thay thế bằng công việc có ích cho xã hội và đáp ứng nhu cầu của con người. Để giải quyết những thách thức của thời đại chúng ta, với biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách nhất, cần phải có một giải pháp thay thế cho chủ nghĩa tư bản. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có thể mở đường.

Thông tin

Nhà xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: My Linh Dang

Ngày: 2019-08-19

Số trang: 1

Tải xuống: Chỉ có tiếng anh

Từ khoá: #WellbeingEconomy #GDP #SNP #WEGo

Go back