Myanmar đang theo đuổi nền dân chủ?

Người dân Myanmar đã bỏ phiếu vào ngày 8 tháng 11. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) và lãnh đạo đảng của nó, Aung San Suu Kyi đãcó thể giành được đa số áp đảo trong cuộc bầu cử tự do nhất ở nước này kể từ năm 1990. Đảng Đoàn kết và Phát triển (USDP) hiện đangcầm quyền được ủng hộ bởi quân đội đã phải chịu tổn thất đáng kể trong việc hỗ trợ bầu cử. Theo kết quả không chính thức đầu tiên, NLD đã giành được 82% tổng số phiếu bầu. Cuộc tổng tuyển cử chắc chắn là một tiến bộ cho sự phát triển dân chủ của đất nước vì nó phần lớn là tự do và công bằng, nhưng quan trọng hơn, nó đã được tổ chức một cách hòa bình. Tuy nhiên, NLD đã không thể tự thể hiện mình như một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn để giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của đất nước và do đó, sự phát triển của nó vẫn chưa rõ ràng.

Information

Publisher: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Author: Felix Wiebrecht

Date: 2016-01-05

Pages: 5

Download: Myanmar on track to democracy?

Go back