Chuyên khảo về Người giúp việc gia đình Việt Nam

Giúp việc gia đình từ lâu đã không chỉ tồn tại ở Việt Nam mà còn ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Lao động giúp việc gia đình, phần lớn là phụ nữ, có vai trò quan trọng không chỉ đối với gia đình sử dụng lao động mà còn đối với nền kinh tế quốc dân và thị trường lao động. Mặc dù công việc giúp việc gia đình mang lại thu nhập cao hơn công việc đồng áng và các công việc tự do khác, nhưng nó không đáp ứng được nhu cầu về mức sống cơ bản: nó hiếm khi tạo ra đủ lương, đủ điều kiện làm việc hoặc được bảo đảm xã hội. Bên cạnh đó, định kiến ​​về giúp việc gia đình và lao động giúp việc gia đình vẫn còn nặng nề trong xã hội chúng ta.

Chuyên khảo “Người giúp việc gia đình Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giới, Gia đình và Cộng đồng (GFCD) biên soạn có 5 chương: Chương I. Khung pháp lý quốc tế và Việt Nam về lao động giúp việc gia đình; Chương II. Tổng quan về Lao động giúp việc gia đình Việt Nam; Chương III. Giá trị kinh tế - xã hội của lao động giúp việc gia đình; Chương IV. Tiêu chuẩn năng lực của người giúp việc gia đình; và Chương V. Khuyến nghị và hàm ý chính sách. Nó cung cấp tổng hợp và phân tích kết quả nghiên cứu, luật pháp Việt Nam và quốc tế và các quy định liên quan đến lao động giúp việc gia đình.

Kỳ vọng chuyên khảo sẽ là một cuốn sách hữu ích, đáp ứng cơ bản nhu cầu thông tin về lao động giúp việc gia đình phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch của các cơ quan chính phủ, cơ quan nghiên cứu và bạn đọc trong và ngoài nước. Cuốn sách được dự thi với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á với sự hợp tác của nhóm tư vấn Việt Nam.

 

Information

Publisher: Rosa-Luxemburg-Stiftung; Research Centre for Gender, Family and Community Development (GFCD)

Date: 2019-08-19

Pages: 252

Download: Monograph on Vietnamese Domestic Workers

Go back