Social-ecological transformation

Đầu tư quy mô lớn vào khu vực sông Mekong

Trên toàn khu vực sông Mekong, "phát triển" đã trở thành đồng nghĩa với tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đạt được chủ yếu thông quacác khoản đầu tư tư nhân, quy mô lớn. Mô hình phát triển do các chính phủ trong khu vực thúc đẩy ưu tiên tự do hóa thương mại và đầu tư cũng như tư nhân hóa. Đầu tư tư nhân được tìm kiếm trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế từ năng lượng, dầu mỏ, khoáng sản, nông nghiệp và chế biến thực phẩm đến giáo dục, y tế, du lịch, sản xuất, dược phẩm, giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng đô thị. Bài báo này trình bày tổng quan về các xu hướng đầu tư này ở khu vực sông Mekong, những thay đổi về quy định và chính sách nhằm tạođiều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài và trong nước quy mô lớn, và tác động của việc đầu tư như vậy vào các Đặc khu Kinh tế (SEZ), đặc biệt là đối với cuộc sống và làm việc điều kiện của người lao động trong các SEZs này.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Shalmali Guttal & Sophea Chrek

Ngày: 2017-04-26

Số trang: 28

Tải xuống: Large-Scale investments in the Mekong-Region

Go back