Chuyển đổi Sinh thái – Xã hội

Hậu khai thác

Trong khu vực Đông Nam Á, về tổng thể, GDP đã tăng trưởng sâu rộng và giảm nghèo rất ấn tượng. Tuy nhiên, trong những thập kỷ qua, giai cấp công nhân và thiên nhiên đã phải chịu đựng những hạn chế đáng kể. Quá trình thị trường hóa và hội nhập kinh tế vào chủ nghĩa tư bản toàn cầu đã dẫn đến việc tư nhân hóa các công ty như tài nguyên khoáng sản. Hơn nữa, các địa điểm sản xuấtmới đi kèm với sự suy thoái môi trường nghiêm trọng. Tiến sĩ Poppy S. Winanti và Nanang Indra Kurniawan, Phó Trưởng khoa Nghiên cứu, Hợp tác, Dịch vụ Cộng đồng và Các vấn đề Cựu sinh viên tại Khoa Khoa học Chính trị và Xã hội của Đại học Gadjah Mada ở Indonesia, tranh luận về cách khu vực khai thác - đặc trưng bởi việc khai thác tự nhiên tài nguyên - gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho người dân địa phương: các khu vực khai thác thường bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột, có rất ít tác động tích cựctrực tiếp đến nền kinh tế địa phương và cuối cùng, các ngành công nghiệp khai thác không thể tái tạo. Để chống lại việc khai thác ngày càng nhiều các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chủ nghĩa hậu ngoại tộc đã nổi lên như một chiến lược kinh tế và chính trị. Ví dụ, Indonesia nắm giữ 15% thiếc trên toàn cầu, vốn cần thiết để sản xuất các thiết bị điện tử như máy tính xách tay và điệnthoại thông minh, và tỉnh Bangka Belitung ở Tây Indonesia chiếm 90% tổng sản lượng thiếc của Indonesia [1]. Vào đầu những năm 1990, công ty khai thác thiếc thuộc sở hữu nhà nước PT Timah đã ngừng hoạt động ở Belitung do nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, và hàng nghìn người mất việc làm và lâm vào cảnh nghèo đói. Tuy nhiên, dân số ở Belitung đã vượt ra khỏi chủ nghĩa ngoại tộc bằng cách chuyển sang du lịch và ngư nghiệp để giảm sự phụ thuộc vào các ngành khai thác. Sự phát triển này được hỗ trợ bởi các nhà lãnh đạo chính trị địa phương, những người tham gia lực lượng với xã hội dân sự và thông qua đó, góp phần bổ sung vào sự xuất hiện của các sáng kiến ​​hậu khai thác. Trường hợp khai thác thiếc ở Bangka và Belitung cho thấy, chắc chắn bối cảnh chính trị xã hội phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa phương: các chính sách không thể đơn giản được nhân rộng mà không tính đến các đặc thù của địa phương. Cần có một môi trường, trong đó tất cả các thành phần xã hội có thể tự do tham gia để phát triển các giải pháp thay thế cho chủ nghĩa ngoại lai.

Nghiên cứu của Tiến sĩ Poppy S. Winanti và Nanang Indra Kurniawan cho thấy rằng đôi khi những người được hưởng lợi từ các ngành công nghiệp khai thác, chẳng hạn như các công ty tư nhân và các tổ chức chính phủ, có lợi ích khác với tầng lớp lao động. Họhoài nghi và thậm chí thù địch với các lựa chọn thay thế vì nguồn thu nhập của họ sẽ bị đe dọa. Thật vậy, vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua: cần cung cấp các giải pháp thay thế cụ thể và bền vững, có thể phù hợp nhưng không giới hạn ở lĩnh vựcsản xuất, nông nghiệp và du lịch. Ngay cả khi những giải pháp thay thế này có thể được thực hiện, chúng không tự động đảm bảo điều kiện sống và làm việc tốt hơn cho người lao động. Như Tiến sĩ Poppy S. Winanti và Nanang Indra Kurniawan đã nói, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế hậu khai thác “sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu các hoạt động khai thác tiếp tục mở rộng và nếu không có các giải pháp thay thế cụ thể để cắt giảm dần chúng bằng các biện pháp quy trình thay đổi được lập kế hoạch đúng đắn Vì lợi ích của xã hội và thiên nhiên, cũng như tương lai của hành tinh chúng ta và trẻ em của chúng ta, cuối cùng, một quátrình có kế hoạch và phối hợp - trên phạm vi quốc gia và quốc tế - cần phải được thực hiện. [1] Kate Hodal, Death metal: khai thác thiếc ở Indonesia, https://www.theguardian.com/enosystem/2012/nov/23/tin-fining-indonesia-bangka, (truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2020).  

Thông tin

Nhà xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: My Linh Dang

Ngày: 2020-04-19

Số trang: 1

Tải xuống: Chỉ có tiếng Anh

Từ khoá: #PostExtractivism

Go back