Cambodia, Labour, Political Analysis, Social Justice

[Chỉ bằng tiếng Đức] Sự kết thúc của phong tỏa - Thỏa thuận giữa chính phủ và các đảng đối lập ở Campuchia có thể góp phần dân chủ hóa

 

Một năm tốt đẹp sau cuộc bầu cử thứ năm vào Quốc hội, bế tắc chính trị của Campuchia đã chấm dứt. Trong gần một năm, đảng đối lập, Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (PRKN), đã từ chối công nhận kết quả của cuộc bầu cử quốc hội vừa qua (tháng 7 năm 2013) và bắt đầ công việc của mình tại Quốc hội. Đáng ngạc nhiên là chính phủ xung quanh Thủ tướng Hun Sen (Đảng Nhân dân Campuchia, KVP) và phe đối lập hiện đã tìm thấy một thỏa hiệp. Một phần quan trọng của việc này là thỏa thuận về việc cải tổ ủy ban bầu cử quốc gia. Nếu HunSens thành công trong thử nghiệm dám "dân chủ hơn", người dân Campuchia có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng con đường dường như vẫn còn dài.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Manuel Palz

Ngày: 2014-10-28

Số trang: 4

Tải xuống: The end of the blockade

Go back