Myanmar, Political Analysis, Social Justice

[Chỉ tiếng Đức] Cải cách hiến pháp ở Myanmar - Một quốc gia đang bắt đầu quá trình chuyển đổi

Trong bài báo làm việc của mình bằng tiếng Đức, tác giả Christian Landenberger đang tóm tắt những thay đổi gần đây của hiến pháp Myanmar kể từ khi bắt đầu quá trình chuyển đổi. Ông ấy đang nhắm đến việc đánh giá những thay đổi và đưa ra những triển vọng cho tương lai của Myanmar.

Trong nhiều thập kỷ, Myanmar bị cai trị bởi một chế độ độc tài quân sự cho đến khi chính phủ Myanmar đưa ra một loạt cải cách hiến pháp đáng chú ý gần đây. Tuy nhiên, như tác giả đã phân tích, chưa nên đánh giá quá cao những thay đổi này. Myanmar mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của một quá trình chuyển đổi lâu dài và đầy thử thách.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Christian Landenberger

Ngày: 2015-02-03

Số trang: 14

Tải xuống: Constitutional Reforms in Myanmar

Go back