Cambodia, Social Justice

[Chỉ tiếng Đức] Campuchia - Sáng kiến ​​Thương mại Liên minh Châu Âu "Mọi thứ trừ vũ khí"

Trong bài báo làm việc của mình bằng tiếng Đức, Fabian Kiessling đang phân tích tác động của chương trình “Mọi thứ trừ vũ khí” của Liên minh châu Âu ở Campuchia đối với cuộc sống của người dân nông thôn. Do chương trình này, nông dân trở nên dễ bị tổn thương khibị chiếm dụng đất ở mức độ cao và mất khả năng tạo thu nhập.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Fabian Theodor Kießling

Ngày: 2014-07-16

Số trang: 13

Tải xuống: Cambodia - EU Trade Initiative "Everything But Arms"

Go back