Social Justice, Vietnam

Những thách thức đối với quyền xã hội của người lao động ở Việt Nam - Nghiên cứu điển hình về ngành may mặc

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2017 bởi Viện Công nhân và Công đoàn (IWTU), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) phối hợp với Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á. Trong nghiên cứu, lĩnh vực may mặc là đối tượng phân tích nhằm đánh giá thực trạng về quyềnxã hội của người lao động Việt Nam.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Institute for Workers and Trade Unions (IWTU), Vietnam General Confederation of Labour (VGCL)

Ngày: 2018-08-30

Số trang: 38

Tải xuông: Challenges to social rights of workers in Vietnam - Case study of garment sector

Go back