Social-ecological transformation

Nhân tiện, nó thực sự hoạt động - Bỏ qua huyền thoại về năng lượng tái tạo

Biến đổi khí hậu đang gia tăng và do đó, nó đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với công bằng xã hội và sinh thái toàn cầu. Biến đổi khí hậu được kích hoạt bởi cái gọi là khí nhà kính dẫn đến nhiệt độ toàn cầu tăng lên. Thỏa thuận Paris từ năm 2015 cam kết cộng đồng quốc tế hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức tối đa 2 độ C, hoặc tốt hơn là 1,5 độ C. Cho đến nay, các cam kết mà các chính phủ đệ trình nhằm giảm phát thải khí nhà kính thấp hơn nhiều so với mục tiêu này của Paris. Để đạt được thành công việc hạn chế nhiệt độ tăng, các hệ thống sản xuất năng lượng cần phải được thay đổi ngay lập tức và trên toàn cầu. Việc đốt cháy các nguồn năng lượng hóa thạch đóng góp phần lớn nhất vào sự nóng lên toàn cầu, mặc dù đã có sẵn các giải pháp thay thế. Một sự chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng tái tạo không còn là giấc mơ trừu tượng của những người theo chủ nghĩa tương lai nữa. Trong các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc tại Marrakesh vào tháng 11 năm 2016, 48 quốc gia, những quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu và không đóng góp vào các lý do lịch sử của biến đổi khí hậu, đã tuyên bố rằng họ sẽ thay đổi sản xuấtnăng lượng địa phương của họ để đạt được mức bao phủ 100%. bằng năng lượng tái tạo và chấm dứt hoàn toàn việc sản xuất năng lượng dựa trên hóa thạch. Dữ liệu kinh tế và khoa học hiện có xác nhận khả năng xảy ra kịch bản này. Các tác giả của tập tài liệu này khẳng định: «Vì vậy, câu hỏi không phải là liệu, mà là làm thế nào và khi nào chúng ta sẽ đạt đượcmột tương lai dựa trên năng lượng tái tạo.» Thật không may, ngay cả những ngày này năng lượng tái tạo vẫn còn được xem xét một cáchhoài nghi. Các lập luận thường được đưa ra là năng lượng tái tạo «không ổn định, quá đắt, chúng sẽ phá hủy công ăn việc làm hoặc thậm chí gây hại cho môi trường.» Thường thì những mối quan tâm này dựa trên những giả định cũ và lỗi thời, nhưng chúng vẫn được duy trì một cách bền bỉ. Tài liệu của chúng tôi cho thấy rằng những lập luận này có thể bị coi là hoang đường và hiểu lầm. Chúng tôi muốn khuyến khích độc giả quan tâm suy nghĩ về năng lượng tái tạo và   thúc đẩy các nhà hoạt động xã hội dân sự và chính trị giaxem xét lại cách suy nghĩ của họ trong lĩnh vực chính trị năng lượng. Hơn nữa, tập tài liệu hướng tới việc trình bày một trợ giúp lập luận cho thấy: «Nhân tiện, nó thực sự hoạt động.» Việc tạo ra tập tài liệu này được giám sát bởi văn phòng Hà Nội của Rosa-Luxemburg-Stiftung với sự hợp tác của Bàn về Các vấn đề Toàn cầu và Quỹ Đặc biệt của Trung tâm Đối thoại và Hợp tác Quốc tế của Rosa-Luxemburg-Stiftung. Phiên bản tiếng Đức của tài liệu nà
cũng có sẵn dưới dạng phiên bản in.
Nadja Charaby, Cố vấn về các vấn đề toàn cầu và quỹ đặc biệt

Information

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: arepo consult, GreenID & Koos Neefjes

Ngày: 2017-02-12

Số trang: 46

Tải xuống: Debunking renewable energy myths

Go back