Social Justice, Social-ecological transformation

Phát triển xa hơn - Tầm nhìn thay thế từ Châu Mỹ Latinh

Nhóm làm việc thường trực về các giải pháp thay thế cho phát triển được thành lập ở vùng Andean từ năm 2010, đã tạo và phát triển cuốn sách “Phát triển vượt xa”. Cuốn sách này biên soạn một số ví dụ cụ thể về những nỗ lực và thực hành về kiến ​​thức sinh thái, từ các nhà hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội dân sự, đến những người làm việc trong các tổ chức và kiến ​​thức tổ tiên của các nhóm bản địa, v.v. Điều quan trọng là phải đưa sự đa dạng này vào cuốn sách, để mang và phân phát thông điệp của những người nằm ngoài hệ thống bá quyền và tư duy phản biện của các trí thức từ các ngành khác nhau. Nó chứng tỏ rằng những thay đổi và chiến lược chính trị mà xã hội của chúng ta cần đã vượt qua giới hạn của những ý tưởng trong khái niệm bá quyền về sự phát triển. Theo nghĩa này, tên của nhóm, "những lựa chọn thay thế cho sự phát triển", chỉ ra một quan điểm chính trị liên quan đến khái niệm này, về mặt lịch sử, thường được các nước Mỹ Latinh coi là điều gì đó tích cực.

Để mang kiến ​​thức về các Giải pháp thay thế đến khu vực, RLS SEA đã làm việc với các đối tác của chúng tôi để dịch cuốn sách sang các ngôn ngữ tiếng Khmer và tiếng Miến Điện.

 

 

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Permanent Working Group on Alternatives to Development

Ngày: 2019-06-28

Số trang: 198

Tải xuống: English Version - Beyond Development

Vietnamese Version - Beyond Development

Burmese Version - Beyond Development

Khmer Version - Beyond Development

Go back