Thành tựu và Triển vọng Tương lai - Kỷ niệm 10 năm Rosa-Luxemburg-Stiftung tại Việt Nam


Thực hiện sứ mệnh hỗ trợ quá trình chuyển đổi Việt Nam và các nước láng giềng Đông Nam Á lục địa sang các xã hội công bằng, bền vững, có sự tham gia và dân chủ, Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) đã khai trương văn phòng tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2009. Trong 10 năm qua, văn phòng — RLS SEA — đã hoạt động trong khu vực tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Để đánh dấu sự kiện này, RLS SEA đã tổ chức một hội nghị quốc tế tại Hà Nội vào ngày 13 tháng 5 năm 2019 để xem xét các hợp tác và cải tiến phương pháp tiếp cận cho các chu kỳ chương trình sắp tới.

 

Khoảng một trăm người tham dự sự kiện kéo dài một ngày, bao gồm các đại biểu Đức và đại diện của nhiều đối tác của chúng tôi bao gồm các tổ chức xã hội dân sự, các trường đại học và các thành viên của Quốc hội Việt Nam.

 

Hội nghị đã giới thiệu tổng quan về phổ chuyên đề mà văn phòng tại Hà Nội tham gia. Trong một hội thảo về công bằng xã hội, Boris Kanzleiter, Giám đốc Trung tâm Đối thoại và Hợp tác Quốc tế, đã vạch ra khái niệm Quyền xã hội toàn cầu như một lĩnh vực chính trong công việc quốc tế của Rosa-Luxemburg-Stiftung. Chúng đại diện cho nền tảng những nỗ lực của chúng tôi nhằm tăng cường các quyền xã hội và dân chủ cho công nhân, phụ nữ, nông dân, người di cư và các nhóm khác bất kể dân tộc, tôn giáo, quốc tịch và địa vị pháp lý của họ. Ở Đông Nam Á, cuộc chiến này hiện thực hóa nhờ sự hỗ trợ của chúng tôi đối với các khóa đào tạo pháp lý, tài liệu giáo dục và công tác vận động chính sách. Một trụ cột quan trọng khác trong công việc của chúng tôi ở Đông Nam Á là các cuộc thảo luận lý thuyết được tiến hành cùng với các thực tiễn về chuyển đổi sinh thái - xã hội trên thực tế. Miền Nam Việt Nam nói riêng là khu vực phải đối mặt với những thách thức to lớn liên quan đến khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Do đó, các tổ chức đối tác của chúng tôi đang nâng cao nhận thức về sự cần thiết của lối sống bền vững về mặt sinh thái và tìm cách kích hoạt các cuộc thảo luận về các phương thức sản xuất cho phép chuyển đổi năng lượng và bảo tồn tài nguyên song hành với quyền của người lao động và nông dân. Việc hoàn thành những nỗ lực này phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của đối thoại chính trị trong khối ASEAN cũng như với các bên khác giữ vai trò quan trọng trong khu vực, như Liên minh châu Âu hay Trung Quốc. Các hiện tượng như sự di cư của lao động giúp việc gia đình trong khu vực Đông Nam Á hoặc sự tham gia của các tập đoàn đa quốc gia trong khu vực đòi hỏi sự hợp tác chính trị tích cực để đảm bảo lợi ích chung và bảo vệ xã hội. Hội nghị là một diễn đàn để tổng kết, rút ​​ra các bài học kinh nghiệm từ công việc hợp tác của RLS SEA trong mười năm qua và chia sẻ quan điểm về sự phát triển của RLS SEA trong những năm tới. Trong mười năm qua, trong bối cảnh toàn cầu đang gia tăng chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa độc tài cánh hữu, RLS SEA đã tham gia với các đối tác địa phương (Hội đồng quốc gia của Lào và Việt Nam, các tổ chức tư vấn địa phương, các tổ chức cơ sở) để tăng cường sự tham gia dân chủ cho các nhóm yếu thế trong khu vực trong các quy trình xây dựng luật, chuyển đổi năng lượng, cải cách hiến pháp của Việt Nam, luật về hiệp hội, nâng cao năng lực cho các thành viên của Hội đồng quốc gia, v.v. Ngoài ra, công việc của RLS SEA cũng đóng góp không chỉ vào quá trình trao đổi Bắc-Nam mà còn cả Nam-Nam, đặc biệt là các Tập đoàn quốc gia của Lào và Việt Nam, ở cấp khu vực và toàn cầu.   Ở một mức độ nào đó, công việc của nó đã hỗ trợ quốc tế hóa trao đổi của các bên cánh tả trong khu vực. Đây cũng là định hướng mà các diễn giả trong hội đồng về “Viễn cảnh tương lai về ASEAN” khuyến nghị và RLS SEA cũng có kế hoạch thực hiện theo.

 

Trong bài phát biểu bế mạc, tân Giám đốc Khu vực Philip Degenhardt của chúng tôi khẳng định rằng RLS SEA sẽ tăng cường không gian kết nối các bên liên quan trong khu vực và trên thế giới nhằm đóng góp vào quá trình chuyển đổi bền vững về mặt xã hội, dân chủ và sinh thái ở bốn quốc gia.

Information

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Tung Nguyen & Nadja Dorschner

Ngày: 2019-06-14

Tải xuống: Celebrating ten years of the Rosa-Luxemburg-Stiftung in Vietnam

Go back