Germany, Political Analysis, Vietnam

Hoa hồng bất tử

 


Quyển sách này kể về một trong những người phụ nữ vĩ đại nhất thế kỷ 20: Rosa Luxemburg. Cùng với Karl Liebknecht, cô là đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa toàn cầu và chống quân chủ trong Đảng Dân chủ Xã hội Đức. Luxemburg đã nỗ lực ngăn chặn Chiến tranh thế giới thứ nhất, và là một nhà phê bình nhiệt thành đối với xã hội tư sản-tư bản. Cô hoan nghênh cuộc cách mạng Nga.

Thông tin

Tác giả: Vũ Hoàng Long - Người Kể Chuyện

Xuất bản: 2022-01-05

Số trang: 12

Tải về: Bản tiếng Việt

Go back