Social-ecological transformation, Vietnam

Xây dựng Tương lai Xã hội – Sinh thái: Các bài học từ Việt Nam

 

Trên khắp thế giới, nhiều cuộc khủng hoảng đang xảy ra đồng thời và có liên quan với nhau: khủng hoảng khí hậu, đại dịch COVID-19, các mối đe dọa đối với hệ thống y tế, sự sụp đổ tài chính toàn cầu và các gói cứu trợ ngân hàng sau đó, các vấn đề nhân đạo khẩn cấp bởi thiên tai và mất đa dạng sinh học toàn cầu. Mỗi người trong chúng ta đều bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, và tất cả những vấn đề này đang nói một điều: chúng ta cần phải thay đổi.

Nhiều người cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, họ không chắc chắn con đường dẫn đến một tương lai bền vững về mặt xã hội và sinh thái có thể như thế nào. Câu trả lời của Rosa Luxemburg và các tác nhân cánh tả khác trên toàn thế giới là sự chuyển đổi sinh thái - xã hội. Nhưng điều này có ý nghĩa gì trong thực tế? Và nó khác với các định nghĩa “sự phát triển bền vững” khác như thế nào?

Cuốn sách Xây dựng Tương lai Xã hội – Sinh thái: Các bài học từ Việt Nam, đóng góp 08 ví dụ cụ thể từ Việt Nam vào cuộc tranh luận toàn cầu về cách thực hiện chuyển đổi sinh thái - xã hội. Các ý tưởng và sáng kiến đến từ các nhà khoa học, người trẻ và những người đã làm việc về thiên nhiên và trong nhiều thập kỷ.

Thông tin

Tác giả: Ha Thi Hong Hai, Chu Kim Duc, Nguyen Hue Phuong, Pham Phu Minh, Dang Thi Anh Nguyet, Bui Thi Thanh Thuy, Le Thi Thao, Vu Hong Trang, Dang To Kien, Tran Thi Lanh, Tran Do Thao, Tuan Ha, Huong Hoang, Huyen Khuat, Long Ha, Son Ho, Francine Mestrum

Xuất bản: 2023-02-03

Số trang: 86

 

Tải về: Bản tiếng Anh

Go back