Social-ecological transformation, Vietnam

Du lịch có trách nhiệm

Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác hỗ trợ giáo dục lối sống sinh thái, thích ứng và giảm
thiểu biến đổi khí hậu tại các trường Đại học Việt Nam” năm 2017 do Quỹ Rosa Luxemburg tài trợ, “Tài liệu hướng dẫn lồng ghép lối sống sinh thái vào chương trình giáo dục cho thanh niên – chủ đề Du lịch có trách nhiệm“ là một trong số 3 bộ công cụ giáo dục lối sống sinh thái dành cho giáo viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên với các chủ đề Du lịch, Thực phẩm và Nước.

Với mục đích hỗ trợ tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên truyền cảm hứng tới người học của mình một cách đa dạng, thú vị và khoa học nhất, tài liệu này được xây dựng để có thể đưa những những kiến thức và kĩ năng cần thiết về ảnh hưởng của du lịch tới môi trường sinh thái, văn hóa xã hội và kinh tế. Bên cạnh đó, thông qua cuốn tài liệu, tập huấn viên cũng như các nhà hoạt động thanh niên sẽ có thêm hành trang để tham gia vào các hoạt động du lịch ở nhiều cấp độ khác nhau một cách bền vững. Tài liệu này sẽ tập trung vào việc lồng ghép nội dung “du lịch có trách nhiệm” vào các chương trình giảng dạy cũng như các hoạt động nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người học. Từ đó họ có thể áp dụng trong nghề nghiệp tương lai và lan tỏa tới cộng đồng nơi họ sinh sống, học tập và làm việc.

Thông tin

 

Biên soạn: Nguyễn Đức Tùng, Trịnh Minh Nguyệt, Nguyễn Việt Trung, Trần Thanh Hoàng, Trương Minh Đến

Biên tập: Vũ Văn Tuấn, Ngô Thị Phương Thảo, Bùi Thị Thanh Thủy

Thiết kế: Nguyễn Khánh Linh

Xuất bản: 8/2021

Số trang: 62

Tải về: Du lịch có trách nhiệm

Go back