Social-ecological transformation, Vietnam

Làm vườn - dễ hay khó?

Trong khuôn khổ Dự án “Nhân rộng và lồng ghép phương pháp tiếp cận sáng tạo của phong trào sinh thái vào hoạt động của các Trường đại học “ năm 2018 do Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tài trợ, “Tài liệu hỗ trợ lồng ghép lối sống sinh thái vào chương trình giáo dục cho thanh niên – chủ đề “Làm vườn – dễ hay khó?“ là một trong số 6 bộ công cụ giáo dục lối sống sinh thái dành cho giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên với các chủ đề Du lịch, Thực phẩm, Nước, Rác, Mua sắm và Làm vườn.

Tài liệu này không chỉ dành riêng cho giảng viên, tập huấn viên và nhà hoạt động thanh niên, nó còn là một công cụ được biên soạn một cách dễ hiểu dành cho tất cả những cá nhân, tổ chức mong muốn tìm hiểu, học hỏi và lồng ghép các chủ đề về lối sống sinh thái vào các hoạt động hướng tới đối tượng là thanh niên. Dù bạn là ai hay công tác ở bất kỳ vị trí nào, bạn cũng có thể trở thành người truyền cảm hứng tới cộng đồng của mình.

Thông tin

Biên soạn: Trần Thị Kim Hoàn, Ngô Thị Phương Thảo

Biên tập: Vũ Văn Tuấn, Bùi Thị Thanh Thủy, Nguyễn Việt Trung

Thiết kế: Nguyễn Khánh Linh

Xuất bản: 8/2021

Số trang: 58

Tải về: Làm vườn - dễ hay khó?

Go back