Social-ecological transformation, Vietnam

Nông nghiệp trường tồn

Tài liệu này được viết với mục đích giới thiệu khái niệm “Nông nghiệp trường tồn”. Xuất hiện từ năm 1978, đây là một cách tiếp cận toàn diện nhằm thiết kế nông nghiệp bền vững; có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác, trong đó có giáo dục chính quy và không chính quy. Từ đó, thế hệ trẻ sẽ có hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của thiết kế Nông nghiệp trường tồn từ quy mô cơ sở tới quy mô quốc tế trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Cùng với đó, các bạn sẽ được trang bị không chỉ kiến thức mà còn là cảm hứng hành động để thiết kế lại cuộc sống của mình và cộng đồng xung quanh bền vững và gần với tự nhiên hơn.

Thông tin

 

Biên soạn: Ngô Thị Phương Thảo, Lê Nguyễn Thu Hà

Biên tập: Hoàng Thanh Tâm, Bùi Thị Thanh Thủy, Lê Thị Thảo

Thiết kế: Nguyễn Khánh Linh

Xuất bản: 8/2021

Số trang: 64

Tải về: Nông nghiệp trường tồn

Go back