Social-ecological transformation, Vietnam

Mua sắm "Đủ hay không đủ - Không đủ hay đủ"

Tài liệu này sẽ tập trung vào việc lồng ghép nội dung “Mua sắm bền vững” vào các chương trình giảng dạy cũng như các hoạt động nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người học. Từ đó rộng ra họ có thể áp dụng trong nghề nghiệp tương lai và lan tỏa tới cộng đồng nơi họ sinh sống, học tập và làm việc, gần hơn là áp dụng ngay trong ối sống thường nhật của mình.


Hơn thế nữa, cuốn sách này không chỉ dành riêng cho tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên, nó còn là một công cụ được biên soạn một cách dễ hiểu dành cho tất cả những cá nhân, tổ chức mong muốn tìm hiểu, học hỏi và lồng ghép các chủ đề về lối sống bền vững vào các hoạt động giáo dục, tập huấn hoặc ngoại khóa cho thanh niên. Dù bạn là ai hay công tác ở bất kỳ vị trí nào, bạn cũng có thể trở thành người truyền cảm hứng tới cộng đồng của mình.

Thông tin

Biên soạn: Trần Thị Kim Hoàn, Trịnh Minh Nguyệt

Biên tập: Vũ Văn Tuấn, Ngô Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Trung, Bùi Thị Thanh Thủy

Thiết kế: Nguyễn Khánh Linh

Xuất bản: 8/2021

Số trang: 74

Tải về: Mua sắm “Đủ hay không đủ - Không đủ hay đủ”

Go back