Social-ecological transformation, Vietnam

Sống không rác

Tài liệu này được viết ra với mục đích dẫn dắt hoạt động thanh niên tiếp cận với chủ đề rác, đặc biệt trong bối cảnh hướng tới lối sống sinh thái không rác thải - “zero waste eco-lifestyle”. Từ đó, các bạn trẻ có một hình dung rõ ràng hơn về rác, những tác động của chúng và được trang bị thêm kiến thức cũng như động lực để hành động.

Tài liệu này không chỉ dành riêng cho giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên, mà còn là một công cụ được biên soạn một cách dễ hiểu dành cho tất cả những cá nhân, tổ chức mong muốn tìm hiểu, học hỏi và lồng ghép các chủ đề về lối sống sinh thái vào các hoạt động hướng tới đối tượng là thanh niên. Dù bạn là ai hay công tác ở bất kỳ vị trí nào, bạn cũng có thể trở thành người truyền cảm hứng tới cộng đồng của mình. Nhóm biên soạn mong nhận được những nhận xét góp ý của các tổ chức và cá nhân để tài liệu được hoàn thiện và phổ biến rộng rãi hơn trong thời gian tới.

Thông tin

 

Biên soạn: Nguyễn Đức Tùng, Trương Minh Đến

Biên tập: : Vũ Văn Tuấn, Ngô Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Trung, Bùi Thị Thanh Thủy

Thiết kế: Nguyễn Khánh Linh

Xuất bản: 8/2021

Số trang: 58

Tải về: Sống không rác

Go back