Social-ecological transformation, Vietnam

Sử dụng hợp lý nguồn nước

Các nội dung trong tài liệu này sẽ tập trung vào việc lồng ghép các vấn đề về sử dụng nước hợp lý vào các chương trình giảng dạy cũng như các hoạt động nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người học, từ đó họ có thể áp dụng trong nghề nghiệp tương lai và lan tỏa tới cộng đồng nơi họ sinh sống, đến cơ quan nơi họ làm việc.

Tài liệu này không chỉ dành riêng cho tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên, nó còn là một công cụ được biên soạn một cách dễ hiểu dành cho tất cả những cá nhân, tổ chức mong muốn tìm hiểu, học hỏi và lồng ghép các chủ đề về lối sống bền vững vào các hoạt động giáo dục, tập huấn hoặc ngoại khóa cho thanh niên. Dù bạn là ai hay công tác ở bất kỳ vị trí nào, bạn cũng có thể trở thành người truyền cảm hứng tới cộng đồng của mình.

Thông tin

Biên soạn: Nguyễn Đức Tùng, Đinh Thúy Nga, Nguyễn Khánh Linh, Trương Minh Đến

Biên tập: : Vũ Văn Tuấn, Ngô Thị Phương Thảo, Bùi Thị Thanh Thủy

Thiết kế: Nguyễn Khánh Linh

Xuất bản: 8/2021

Số trang: 54

Tải về: Sử dụng hợp lý nguồn nước

Go back