Social-ecological transformation, Vietnam

Tiêu dùng thực phẩm bền vững

Tài liệu này được viết ra với mục đích dẫn dắt hoạt động thanh niên tiếp cận với chủ đề thực phẩm, đặc biệt là tiêu dùng thực phẩm bền vững, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu tại sao chủ đề này lại quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề của thực phẩm hài hòa trong mối tương quan giữa bảo vệ môi trường và phát triển con người.

 

Một mục tiêu khác của Tài liệu này là hỗ trợ giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên truyền cảm hứng tới người học của mình một cách đa dạng, thú vị và khoa học. Các phương pháp lồng ghép nội dung “Tiêu dùng thực phẩm bền vững” vào các chương trình giảng dạy cũng như các hoạt động được giới thiệu nhằm giúp thay đổi hành vi của người học, người tham gia, từ đó họ có thể mang những kiến thức mà họ học được áp dụng trong nghề nghiệp tương lai và lan tỏa tới cộng đồng nơi mà họ sinh sống, làm việc.

Thông tin

Biên soạn: Hoàng Thanh Tâm, Nguyễn Thế Hưng, Trần Thị Kim Hoàn, Trương Minh Đến

Biên tập: Vũ Văn Tuấn, Bùi Thị Thanh Thủy, Ngô Thị Phương Thảo

Thiết kế: Nguyễn Khánh Linh

Xuất bản: 8/2021

Số trang: 54

Tải về: Tiêu dùng thực phẩm bền vững

Go back