Social-ecological transformation, Vietnam

Biến đổi khí hậu và lối sống sinh thái – Hành trình từ lối sống sinh thái đến công lý khí hậu

Trong khuôn khổ Dự án “Nhân rộng và lồng ghép phương pháp tiếp cận sáng tạo phong trào sinh thái vào hoạt động của các trường đại học” giai đoạn 2018-2020 do Viện Rosa Luxemburg tài trợ, “Tài liệu hỗ trợ lồng ghép lối sống sinh thái vào chương trình giáo dục cho thanh niên – chủ đề “Biến đổi khí hậu và lối sống sinh thái – Hành trình từ lối sống sinh thái đến công lý khí hậu”là một phần trong bộ công cụ giáo dục về lối sống sinh thái. Bộ công cụ này được thiết kế dành cho các giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên với những chủ đề liên quan đến giáo dục và lối sống bền vững.

Tài liệu này được viết với mục đích giới thiệu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và lối sống trong đó tập trung vào công lý khí hậu và năng lượng thông qua lăng kính khoa học, kinh tế, xã hội, đạo đức, văn hóa. Cùng với đó, người đọc sẽ được trang bị không chỉ kiến thức mà còn là cảm hứng hành động để thiết kế lại cuộc sống của mình và cộng đồng xung quanh bền vững hơn trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu. Tài liệu nhằm dẫn dắt các hoạt động thanh niên tiếp cận với nội dung liên quan giữa lối sống và biến đổi khí hậu, đặc biệt về công lý khí hậu và năng lượng trong bối cảnh chuyển dịch sinh thái xã hội.

Thông tin

Biên soạn: Vũ Đình Tuấn, Trương Minh Đến, Bùi Thị Thanh Thủy

Biên tập: Hoàng Thanh Tâm, Ngô Thị Phương Thảo, Lê Thị Thảo

Thiết kế: Nguyễn Khánh Linh

Xuất bản: 8/2021

Số trang: 56

Tải về: Biến đổi khí hậu và lối sống sinh thái – Hành trình từ lối sống sinh thái đến công lý khí hậu

Go back