Social-ecological transformation, Vietnam

Chuyển đổi sinh thái - xã hội

Trong khuôn khổ Dự án “Lồng ghép và vận động nội dung Chuyển đổi Sinh thái - Xã hội (SET) trong giáo dục đại học ở Việt Nam” với sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á (RLS SEA). “Tài liệu hỗ trợ lồng ghép các nội dung về sinh thái xã hội vào chương trình giáo dục cho thanh niên – chủ đề Chuyển đổi sinh thái xã hội” là một phần trong bộ công cụ giáo dục về lối sống sinh thái. Bộ công cụ này được thiết kế dành cho các giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động trẻ tuổi với những nội dung liên quan đến giáo dục và sinh thái xã hội.

Hơn thế nữa, tài liệu này là một công cụ được biên soạn một cách dễ hiểu dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức mong muốn tìm hiểu, học hỏi và lồng ghép vào các hoạt động cộng đồng. Dù bạn là ai hay công tác ở bất cứ vị trí nào, bạn cũng có thể trở thành người truyền cảm hứng tới cộng đồng của mình. Tài liệu được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho những đối tượng mục tiêu trong việc thực hành các hoạt động sinh thái xã hội bền vững, đưa ra các sáng kiến và chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho các học viên trẻ trong việc thực hiện các dự án sinh thái xã hội.

Thông tin

Tác giả: Ngô Thị Phương Thảo

Biên tập: Đỗ Thị Huyền - Hoàng Thanh Tâm - Bùi Thị Thanh Thủy

Ngày: 2021-08

Số trang: 68

Tải xuống: Bản tiếng Việt

Go back