Social-ecological transformation, Vietnam

Kinh tế tuần hoàn

Trong khuôn khổ Dự án “Lồng ghép và vận động nội dung Chuyển đổi Sinh thái - Xã hội (SET) trong giáo dục đại học ở Việt Nam” với sự tài trợ của tài trợ bởi Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á thông qua Văn phòng đại diện tại Hà Nội. “Tài liệu hỗ trợ lồng ghép các nội dung về sinh thái-xã hội vào chương trình giáo dục cho thanh niên – chủ đề Kinh tế tuần hoàn” là một phần trong bộ công cụ giáo dục về lối sống sinh thái. Bộ công cụ này được thiết kế dành cho các giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động trẻ tuổi với những nội dung liên quan đến giáo dục và sinh thái-xã hội.

Hơn thế nữa, tài liệu này là một công cụ được biên soạn một cách dễ hiểu dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức mong muốn tìm hiểu, học hỏi và lồng ghép vào các hoạt động cộng đồng. Dù bạn là ai hay công tác ở bất cứ vị trí nào, bạn cũng có thể trở thành người truyền cảm hứng tới cộng đồng của mình. Tài liệu được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho những đối tượng mục tiêu trong việc thực hành và áp dụng kinh tế tuần hoàn, đưa ra các sáng kiến và chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho các học viên trẻ trong việc khởi nghiệp xanh.

Thông tin

Tác giả: Lê Huy Huấn - Vũ Đăng Hoàng - Lê Thị Thảo

Biên tập: Đỗ Thị Huyền - Hoàng Thanh Tâm - Bùi Thị Thanh Thủy

Ngày: 2021-09

Số trang: 70

Tải xuống: Bản tiếng Việt

Go back