Về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế

Nhằm phục vụ Đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, xem xét, quyết định Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, Viện
Nghiên cứu lập pháp đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Quỹ Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để đề xuất, kiến nghị xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam. Từ kết quả đạt được của Hội thảo, Viện Nghiên cứu lập pháp tổng hợp, biên tập và phát hành cuốn “Tài liệu tham khảo về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025”.

Thông tin

Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ

Chỉ đạo biên soạn: Vũ Hồng Thanh - Nguyễn Văn Hiển - Nguyễn Minh Sơn - Lê Hải Đường

Ngày: 2021-10

Số trang: 192

Tải xuống: Bản tiếng Việt

Go back