Hợp tác Đào tạo giữa Cộng hòa Dân chủ Đức với Việt Nam - Giai đoạn trước năm 1989

Từ năm 1955 đến trước năm 1989, trong khuôn khổ hợp tác giữa hai quốc gia, Việt Nam đã cử khá nhiều học viên, sinh viên sang đào tạo tại các trường đại học và trường dạy nghề của CHDC Đức. Nhiều người trong số này, sau khi tốt nghiệp trở về Việt Nam, đã giữ những vị trí xã hội quan trọng, có đóng góp nhất định cho đất nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa CHLB Đức và Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong giáo dục - đào tạo, xét cả trên phương diện quy mô và chất lượng. Vì vậy, việc đánh giá những đóng góp to lớn của CHDC Đức trong quá trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, qua đó, đề xuất những kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo cho sinh viên Việt Nam đang học tập ở Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay, là việc làm cần thiết.

 

Nghiên cứu “Hợp tác đào tạo giữa Cộng hòa Dân chủ Đức với Việt Nam giai đoạn trước 1989 - Qua trải nghiệm của cựu học viên, sinh viên được đào tạo tại Cộng hòa Dân chủ Đức”, được thực hiện trong khuôn khổ Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Quỹ RLS Đông Nam Á tại Việt Nam và Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện mục tiêu nói trên; kết quả nghiên cứu cũng là lời tri ân của các cựu học viên, sinh viên đã được đào tạo tại CHDC Đức tới Cộng hòa liên bang Đức hiện nay.

Thông tin

Nhà xuất bản: NXB Xây Dựng

Tác giả: TS. Phạm Thị Hoàng Hà - PGS.TS. Đỗ Thị Thạch

Ngày: 2021-11-26

Số trang: 41

Tải xuống: Bản tiếng Việt

Go back