Tác động của COVID-19 lên vấn đề an sinh của lao động nữ di cư

Đại dịch COVID-19 diễn ra ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng trên quy mô toàn cầu và không thể dự đoán khi nào đại dịch có thể được kiểm soát. Tính đến ngày 4 tháng 10 năm 2020 có 34.804.348 ca nhiễm và 1.030.738 trường hợp tử vong được ghi nhận tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Suy thoái kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động ở tất cả các nhóm, từ chính thức đến phi chính thức. Đối với người lao động trong khu vực phi chính thức, việc giảm giờ làm do đại dịch đồng nghĩa với việc mất thu nhập mà không thể nhận trợ cấp thất nghiệp. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người ít được bảo vệ và làm những công việc được trả lương thấp, đặc biệt là lao động trẻ và cao tuổi, trong đó bao gồm phụ nữ và lao động nhập cư. Người lao động nhập cư dễ bị tổn thương vì họ thường không được hưởng đầy đủ quyền lao động và an sinh xã hội. Trong khi đó, phụ nữ thường chiếm phần lớn trong các công việc lương thấp và các ngành kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Lao động nữ nhập cư được coi là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch COVID 19 nhưng lại gặp khó khăn trong việc nhận được sự hỗ trợ của chính phủ. Hơn nữa, các gói hỗ trợ khẩn cấp chỉ là tạm thời. Cần giải quyết các phúc lợi xã hội cho người lao động trong khu vực phi chính thức, đặc biệt là phụ nữ nhập cư vì mất việc làm đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình.

Thông tin

Nhà xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: TS. Lê Phương Hoa, ThS. Dương Thị Nga, ThS. Bùi Hải Yến

Ngày: 2020-12

Số trang: 77

Tải xuống: Tác động của COVID-19 lên vấn đề an sinh của lao động nữ di cư

Từ khoá: COVID-19, Lao động di cư

Go back