Thư viện của chúng tôi

Phân tích, Quan điểm và Ý kiến

Quỹ RLS khu vực Đông Nam Á định kỳ xuất bản các báo cáo phân tích chính trị và tài liệu nghiên cứu về những chủ đề thu hút quan tâm ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi hỗ trợ các đối tác mở rộng phạm vi trao đổi ý kiến và quan điểm về những vấn đề xã hội nóng bỏng cũng như các thách thức đối với hệ sinh thái. Các ấn bản phẩm được phân loại theo  chủ đề và quốc gia và có thể truy cập theo đường liên kết dưới đây.

Reference Library in Hanoi

LIBRARY IN HANOI

Books that open up your horizons

Open Monday to Friday, 9.00 - 15.00
at 76 To Ngoc Van, House 8C, Tay Ho, Hanoi

Publications available online

ELECTRONIC PUBLICATIONS

Good reads at any time

Available online 24/7 without any registration,
downloadable in PDF format

 Social-ecological transformation, Vietnam

Xây dựng Tương lai Xã hội – Sinh thái: Các bài học từ Việt Nam

Tìm hiểu các cách chuyển đổi hướng tới bền vững ở Việt Nam từ sáng kiến ​​của các nhà khoa học, thanh niên và những người đã làm việc với thiên trong nhiều thập kỷ.

Read more …

 Social Justice, Vietnam

Đối thoại với Marx về quan hệ giữa thiên nhiên và con người

Khi thảm họa môi trường xảy ra, thiên nhiên không phải là nạn nhân duy nhất. Con người, với lòng tham và những bản vá lỗi phi chính thống cho những thảm họa mà họ đã tạo ra, áp bức lẫn nhau một cách có hệ thống.

Read more …

 Social Justice, Vietnam

Ô nhiễm môi trường: không chỉ là vấn đề của thiên nhiên

Khi thảm họa môi trường xảy ra, thiên nhiên không phải là nạn nhân duy nhất. Con người, với lòng tham và những bản vá lỗi phi chính thống cho những thảm họa mà họ đã tạo ra, áp bức lẫn nhau một cách có hệ thống.

Read more …

 Social Justice, Vietnam

Chủ quyền lương thực: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn đối với hộ nông dân người dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Trong hơn hai thập kỷ qua, khái niệm “Chủ quyền Lương thực” - Food Sovereignty - đã được đề cập ngày càng nhiều và trở thành nội dung quan trọng trong các cuộc thảo luận quốc tế liên quan đến phát triển và an ninh lương thực. Mặc dù vậy tại Việt Nam, chủ quyền lương thực vẫn là một khái niệm mới, ít được biết đến và chưa được sử dụng trong các văn bản điều hành hay chương trình, chính sách của Nhà nước.

Read more …

 Social Justice, Vietnam

Nghiên cứu so sánh tác động của COVID-19 lên vấn đề an sinh xã hội của lao động nữ di cư khu vực phi chính thức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh qua hai đợt dịch thứ 2 và thứ 4

Từ những phân tích, nhận định về kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị và bài học kinh nghiệm, góp phần hoàn thiện chính sách và triển khai chính sách an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng yếu thế, tăng cường hệ thống trợ giúp cho ngành y tế và an sinh xã hội trong bối cảnh điều kiện dịch bệnh và các tình trạng khẩn cấp khác.

Read more …

 Social-ecological transformation, Vietnam

Du lịch có trách nhiệm

Cuốn sách này không chỉ dành riêng cho tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên, nó còn là một công cụ được biên soạn một cách dễ hiểu dành cho tất cả những cá nhân, tổ chức mong muốn tìm hiểu, học hỏi và lồng ghép các chủ đề về lối sống bền vững vào các hoạt động giáo dục, tập huấn hoặc ngoại khóa cho thanh niên.

Read more …

 Social-ecological transformation, Vietnam

Làm vườn - dễ hay khó?

Tài liệu này được viết ra với mục đích dẫn dắt hoạt động thanh niên tiếp cận với chủ đề làm vườn, đặc biệt là với bối cảnh đô thị. Từ đó, các bạn trẻ có một hình dung rõ ràng hơn về tầm quan trọng của việc làm vườn từ những quy mô nhỏ nhất và được trang bị thêm kiến thức cũng như động lực để hành động.

Read more …

 Social-ecological transformation, Vietnam

Nông nghiệp trường tồn

Chủ đề “Nông nghiệp trường tồn” là một phần trong bộ công cụ giáo dục về lối sống sinh thái. Bộ công cụ này được thiết kế dành cho các giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên với những chủ đề liên quan đến giáo dục về lối sống bền vững.

Read more …

 Social-ecological transformation, Vietnam

Mua sắm "Đủ hay không đủ - Không đủ hay đủ"

Chủ đề Mua sắm mang tên “Đủ hay không đủ - Không đủ hay đủ” là một trong số 3 bộ công cụ giáo dục lối sống sinh thái dành cho giáo viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên với các chủ đề Mua sắm, Rác và Làm vườn. Đây cũng là bộ tài liệu tiếp nối cho bộ công cụ đã được xuất bản trong năm 2017 với 3 chủ đề: Du lịch, Thực phẩm và Nước.

Read more …

 Social-ecological transformation, Vietnam

Sống không rác

Chủ đề “Sống không rác“ là một trong số 6 bộ công cụ giáo dục lối sống sinh thái dành cho giáo viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên với các chủ đề Du lịch, Thực phẩm, Nước, Rác, Mua sắm và Làm vườn.

Read more …