Các đối tác của chúng tôi

Trọng tâm hoạt động ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Quỹ RLS khu vực Đông Nam Á hiện đang hợp tác với 15 tổ chức đối tác trong các lĩnh vực Công bằng Xã Hội, Chuyển đổi Sinh thái - Xã hộiĐối thoại Quốc tế. Các đối tác cũng bao gồm các tổ chức học thuật, trường đại học, tổ chức phi chính phủ, tổ chức nghiên cứu chính sách, cơ quan chính phủ và quốc hội. Cùng nhau chia sẻ các mục tiêu và tầm nhìn chung, các đối tác của chúng tôi đã tham gia sâu trong thực hiện mục tiêu và cách tiếp cận của Quỹ RLS trong khu vực.

Các đối tác tại Việt Nam

Logo Aid for social protection program foundation Vietnam

Quỹ hỗ trợ chương trình - Dự án an sinh xã hội Việt Nam [AFV]

AFV là tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, tạo cơ hội việc làm và thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ người nghèo, khuyết tật, dễ tổn thương, đặc biệt là người nghèo, phụ nữ và trẻ em dân tộc tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm

Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp (CARES)

Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp (CARES) là một tổ chức nghiên cứu công lập, phi lợi nhuận trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA). Chính thức được thành lập từ năm 2000, nhiệm vụ của CARES là giúp nông dân nâng cao kiến thức, tăng năng suất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở nông thôn và các vùng ven đô. Các hoạt động trọng tâm tập trung vào nhóm dối tượng là người nghèo, đặc biệt là các nhóm yếu thế và phụ nữ. CARES có kinh nghiệm phong phú trong thực hiện nhiều dự án nghiên cứu với các đối tác trong nước và quốc tế.

Tìm hiểu thêm

Logo Center for Development of Community Initiative and Environment

Trung tâm sáng kiến phát triển cộng đồng và môi trường [C&E]

C&E là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ có mục tiêu thúc đẩy sự tham gia và cải thiện năng lực cho các nhóm và tổ chức ở cộng đồng tìm ra các giải pháp tốt cho những vấn đề môi trường liên quan tới cuộc sống của họ cũng như đóng góp vào phát triển môi trường bền vững ở Việt Nam.

Tìm hiểu thêm

Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực Phụ nữ (CEPEW) 

Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực Phụ nữ (CEPEW) là một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, được thành lập với tầm nhìn chiến lược tập trung nghiên cứu nguyên nhân gốc rễ của bất bình đẳng giới và những thể hiện đa chiều của nó tại các không gian khác nhau trong xã hội, từ cấp độ cá nhân đến cộng đồng, và thách thức các cấu trúc gây và gia tăng bất bình đẳng giới.

Tìm hiểu thêm

Logo Green ID

Tổ chức GreenID

GreenID có mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức đang trở thành một thành tố hàng đầu và tin cậy trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững. GreenID cam kết vì mục tiêu thúc đẩy bền vững, tổ chức phải giải quyết những hạn chế về năng lực quản trị, cấu trúc tổ chức và ứng dụng công nghệ xã hội. GreenID có nhiều kinh nghiệm dự án song hành với kiến thức và lý thuyết hiện đại góp phần lồng ghép các giải pháp bền vững vào chính sách và cộng đồng địa phương.

Tìm hiểu thêm

Logo Ho Chi Minh City – University of Laws

Đại học Luật – Thành phố Hồ Chí Minh [HCM-UL]

HCM-UL được thành lập năm 1996 và là trường đào tạo hàng đầu ở khu vực phía Nam. Trường có nhiệm vụ phát triển nhân lực trong lĩnh vực pháp lý ở Việt Nam. Hiện tại trường đóng vai trò quan trọng như một tổ chức tư vấn và nghiên cứu pháp lý cho chính phủ thực hiện cải cách pháp luật và hành chính.

Tìm hiểu thêm

Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (UEL-VNUHCMC), tiền thân là Khoa Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào năm 2000 và chính thức trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 3 năm 2010. UEL-VNUHCMC hoạt động với chức năng chính là một cơ sở giáo dục đại học, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, luật và quản trị đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa tại Việt Nam.

 

Tìm hiểu thêm

Logo Institute for Legislative Studies

Viện nghiên cứu lập pháp [ILS]

Viện ILS là cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, có chức năng thực hiện nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn liên quan tới tổ chức và hoạt động của quốc hội, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm hỗ trợ thực hiện trách nhiệm và quyền lực của các cơ quan và đại biểu quốc hội.

Tìm hiểu thêm Thông tin tiếng Anh

Logo Institute for Policy and Management

Viện chính sách và quản lý [IPAM]

Viện IPAM được thành lập và là một bộ phận của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, tư vấn cũng như tổ chức mạng lưới nghiên cứu chính sách tại Việt Nam. IPAM còn tham gia các diễn đàn nghiên cứu khoa học quốc tế và khu vực và là đầu mối về chính sách và nguồn lực quản lý tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm

Logo Institute for Workers and Trade Unions

Viện Công nhân và Công đoàn [IWTU]

IWTU được thành lập năm 1995 và là cơ quan thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL). Chức năng chính của Viện là triển khai nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn liên quan tới công nhân, công đoàn và tư vấn chính sách cho VGCL.

Tìm hiểu thêm

Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI)

SPERI hướng tới một xã hội mà ở đó các tộc người thiểu số bản địa được bình đẳng trong các mối quan hệ văn hoá, kinh tế, xã hội và chính trị dân sự vì mục tiêu tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng và phát triển hài hòa các dạng tài nguyên thiên nhiên và phát huy bản sắc văn hoá của chính họ. SPERI tìm kiếm các cơ hội phát triển, tư vấn chiến lược nâng cao năng lực và tính tự tin của cộng đồng các tộc người thiểu số bản địa thông qua Mạng lưới Cộng đồng thiểu số bản địa trong lưu vực Mêkông - MECO-ECOTRA (Mekong Community Networking for Ecological Trading) vì mục tiêu dân chủ, hòa bình và phát triển bền vững.

Tìm hiểu thêm

Logo Institute of Philosophy – Vietnam Academy of Social Science

Viện triết học – Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam [IoP-VASS]

Viện triết học là tổ chức trực thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam từ góc độ triết học, đóng góp vào nền tảng nghiên cứu khoa học của Đảng cũng như hoạch định chính sách chiến lược của nhà nước, xây dựng tầm nhìn khoa học, phương pháp học thuật, tư vấn nghiên cứu triết học, đào tạo sau đại học và phát triển tiềm năng nghiên cứu khoa học xã hội của Việt Nam.

Tìm hiểu thêm

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS)

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) là một tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam. ISDS được thành lập vào ngày 27 tháng 5 năm 2002 bởi các nhà khoa học kỳ cựu trong lĩnh vực xã hội và y tế, với mục tiêu chung mong là thực hiện nghiên cứu về các vấn đề xã hội cấp bách và nhạy cảm để nâng cao nhận thức cộng đồng, vận động chính sách và củng cố kiến thức hàn lâm về các vấn đề này. Về mặt chuyên môn, các hoạt động của ISDS đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giới, tình dục và sức khỏe tình dục cho đến HIV/AIDS, di cư, bảo trợ xã hội cho nhóm yếu thế và phát triển xã hội dân sự.

Tìm hiểu thêm

Viện Nghiên cứu Con người – Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam [IHS-VASS]

Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là một cơ quan trực thuộc Chính phủ Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề khoa học xã hội trọng điểm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viện Nghiên cứu Con người (IHS), trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), được thành lập năm 1999, là tổ chức nghiên cứu và phát triển hàng đầu tại Việt Nam. IHS nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về Con người để cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược và chính sách phát triển con người và nguồn lực con người ở Việt Nam. Trong những năm qua, IHS đã thực hiện nhiều nghiên cứu định lượng và định tính về phát triển con người, sức khỏe, giáo dục, việc làm, nghèo đói, di cư và an ninh lương thực về đa dạng các nhóm dân tộc cư trú tại nhiều khu vực địa lý khác nhau trên cả nước.

Tìm hiểu thêm

Logo Ho Chi Minh National Academy of Politics, Institute of Scientific Socialism

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh [HCMA-IS]

HCMA-IS là một tổ chức nghề nghiệp thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và do Bộ chính trị, Ban bí thư chỉ đạo. Học viện là trung tâm đào tạo và giáo dục lãnh đạo cấp cao cũng như cán bộ của Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Học viện còn nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như các chính sách của Nhà nước và chủ trương của Đảng. Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học là đối tác chính của Quỹ RLS.

Tìm hiểu thêm

Logo Vietnam Union of Science and Technology Associations

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam [VUSTA]

VUSTA là tổ chức mạng lưới bao gồm nhiều tổ chức khoa học và công nghệ, phi chính phủ tại Việt Nam. Hiện Liên hiệp có 77 hiệp hội, có tổ chức thành viên tại 63 tỉnh/thành phố và hơn 400 tổ chức khoa học và xã hội liên kết.

Tìm hiểu thêm

Logo Vietnam Peace and Development Foundation

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam [VPDF]

VPDF là tổ chức trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) có mục tiêu hợp tác vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội, phát triển công bằng và bền vững. VUFO đã hình thành một mạng lưới nhiều đối tác quốc tế trên thế giới, thúc đẩy các sáng kiến phát triển đoàn kết, hữu nghị và hợp tác. Quỹ VPDF đóng góp vào mạng lưới này thông qua các hoạt động nghiên cứu, tổ chức hội thảo quốc tế và trao đổi thông tin.

Tìm hiểu thêm

Logo Research Center for Gender, Family and Community Development

Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng [GFCD]

GFCD là tổ chức phi chính phủ của Việt Nam có mục tiêu thúc đẩy quyền của phụ nữ và bình đẳng giới. Các hoạt động của Trung tâm gồm nghiên cứu về phụ nữ bị thiệt thòi cũng như tiến hành các hoạt động xây dựng năng lực.

Tìm hiểu thêm

Logo Vietnam Institute for International and Public Diplomacy Studies/People’s Aid Coordinating Committee

Viện nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân Dân [VPDS]

VPDS trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề đối ngoại, ngoại giao nhà nước, các vấn đề phát triển, đào tạo và phổ biến chính sách. VPDS đóng vai trò quan trọng huy động nguồn lực phát triển các hoạt động nghiên cứu của VUFO góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân của Việt Nam.

Tìm hiểu thêm

Các đối tác tại Campuchia

Mạng lưới liên kết về trách nhiệm xã hội (ANSA)

Mạng lưới liên kết về trách nhiệm xã hội (ANSA) Campuchia, là tổ chức phi chính phủ bản địa hóa từ mạng lưới tổ chức phi chính phủ khu vực có trụ sở tại Manila, Philippines và được đăng ký hoạt động tại Bộ Nội vụ Campuchia vào ngày 23 tháng 11 năm 2015, với tầm nhìn đưa Campuchia trở thành một quốc gia nơi tự do ngôn luận và phúc lợi xã hội của con người được đề cao và tôn trọng. ANSA có sứ mệnh điều phối phát triển năng lực cho các cơ quan quản lý và trao quyền cho công dân nhằm tăng thêm không gian cho sự tham gia mang tính xây dựng trong quản lý và công khai giám sát của công dân, nhằm đảm bảo nhu cầu của các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương được lắng nghe và giải quyết. ANSA đặt mục tiêu củng cố và trao quyền cho phụ nữ và thanh niên, đồng thời tăng cường sự tham gia của tất cả các nhà hoạch định chính sách cũng như các bên liên quan để đảm bảo quyền con người, phúc lợi cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

Tìm hiểu thêm

Logo Cambodian Center for Independent Media

Trung tâm thông tin độc lập Cam-pu-chia [CCIM]

CCIM là tổ chức truyền thông độc lập và chuyên nghiệp tại Cam-pu-chia có nhiệm vụ thúc đẩy tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin và hoạt động báo chí có trách nhiệm thông qua sản xuất và phổ biến các ấn phẩm cũng như các dự án cộng đồng. Tổ chức là nguồn cung cấp thông tin chính cho đối tác quốc tế và trong nước tại Cam-pu-chia.

Tìm hiểu thêm

Logo Meta House

Mái nhà META

Tháng 1 năm 2007, nhà làm phim người Đức Nico Mesterharm và các cộng sự Cam-pu-chia hợp tác với  Học viện đại học tự do Berlin khai trương Mái nhà META tại Thủ đô Phnom Penh. Mái nhà Meta không chỉ là nơi dành cho các nghệ sỹ và người yêu nghệ thuật mà còn là nơi giao lưu văn hóa và mạng lưới kết nối con người. Tổ chức tin tưởng rằng nghệ thuật đương đại là dấu ấn của phát triển, do đó sự phát triển các loại hình nghệ thuật trình diễn có ý nghĩa sống còn đối với phát triển trong bất kỳ xã hội nào.

Tìm hiểu thêm

Diễn đàn NGO tại Campuchia

Diễn đàn NGO tại Campuchia hoạt động nhằm cải thiện cuộc sống cho người nghèo và dễ bị tổn thương ở Campuchia. Đây là một tổ chức thành viên hướng tới xây dựng năng lực và kết nối hợp tác giữa các NGO, hỗ trợ mạng lưới các NGO và các tổ chức xã hội dân sự khác tham gia vào đối thoại, tranh luận và vận động chính sách. Mục tiêu của Diễn đàn NGO tại Campuchia là đảm bảo các quyền của người nghèo và dễ bị tổn thương được công nhận và hỗ trợ bởi các chính sách và thực thi chính sách của Chính phủ Campuchia và các đối tác phát triển cũng như toàn cộng đồng.

Tìm hiểu thêm

Các đối tác tại Lào

Logo Office of the National Assembly of Laos

Văn phòng Quốc hội Lào [ONAL]

Quốc hội Lào là cơ quan đại diện cho quyền lợi, quyền lực và lợi ích của nhân dân các bộ tộc Lào. Quốc hội còn là cơ quan lập pháp có quyền đưa ra các quyết định về những vấn đề trọng yếu của quốc gia, giám sát hoạt động của cơ quan hành pháp, tòa án nhân dân và công tố nhà nước.

Tìm hiểu thêm

Khoa Luật và Khoa học Chính trị - Đại học Quốc gia Lào (NUOL-FLP)

Khoa Luật và Khoa học Chính trị là một trong những khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Lào (NUOL-FLP). Khoa tập trung vào việc cải thiện giáo dục pháp luật và khoa học chính trị, thúc đẩy nghiên cứu đề xuất phát triển luật pháp và khoa học chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân Lào, cũng như cung cấp các hỗ trợ hàn lâm trong lĩnh vực luật và khoa học chính trị một cách rộng rãi. Ngoài ra, NUOL_FLP là cơ quan nghiên cứu nhằm vận động chính sách cho chính phủ và các tổ chức quốc tế về xây dựng luật, triển khai dự án và thực hiện nghiên cứu phục vụ các mục tiêu chính sách và luật của chính phủ cũng như nhiều tổ chức khác.

Tìm hiểu thêm

Các đối tác trong khu vực

Logo Focus on the Global South

Hướng tới các nước Bán cầu Nam (Focus on the Global South-FGS)

FGS là tổ chức phi chính phủ quốc tế có chuyên môn phát triển các giải pháp thay thế mới và các mô hình phát triển tiến bộ với nhiều đối tác ở các nước Bán cầu Nam. Cùng với các đối tác FGS hỗ trợ phát triển các khái niệm không chỉ coi trọng phát triển kinh tế mà còn nhấn mạnh những thách thức chuyển đổi sinh thái, kinh tế và xã hội tại các nước Bán cầu Nam.

Tìm hiểu thêm