Sứ mệnh của chúng tôi

Đối thoại quốc tế

Để giải quyết những vấn đề sinh thái, xã hội nhức nhối và quan trọng, chúng ta cần tới một mạng lưới đối tác mạnh có khả năng kết nối, trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm đang làm, cũng như các chiến lược và tư tưởng chính trị cấp tiến. Trong giai đoạn chúng ta phải giải quyết những vấn đề siêu quốc gia như tình trạng biến đổi khí hậu thì hợp tác chiến lược không chỉ giới hạn ở cấp khu vực mà phải thực hiện ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế.

 

Staff picture Nadja Dorschner

Chúng tôi khuyến khích đối thoại quốc tế giữa các tổ chức cánh tả để hiểu rõ nhu cầu của nhau từ đó thực hiện chuyển đổi về chính trị, kinh tế và xã hội nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp giải quyết các thách thức toàn cầu.

Nadja Dorschner - Quản ly dự án văn phòng RLS tại Berlin

Thông qua thúc đẩy đối thoại giữa các đối tác cánh tả tại các diễn đàn quốc tế, quốc gia và khu vực, chúng tôi góp phần thúc đẩy hiểu biết, đoàn kết quốc tế và hiệu quả trong công việc của các đối tác. Nếu không có cơ hội học hỏi từ kinh nghiệm giữa các nước khác nhau, chúng tôi và các đối tác sẽ không thể sẵn sàng và chuẩn bị tốt để hỗ trợ cho những người hưởng lợi. Do đó mục tiêu của chúng tôi là tăng cường năng lực tổ chức và năng lực quốc tế cho các nhà hoạt động xã hội để thực hiện vai trò nhân rộng và truyền tải kinh nghiệm. Dựa trên những tư tưởng phản biện về đoàn kết quốc tế chúng tôi tập trung tập hợp các lực lượng xã hội để cùng nhau tạo ra động lực cho các đối tác đạt được những kết quả tốt nhất. Chúng tôi còn vận động đối thoại công bằng giữa các tổ chức cánh tả khu vực Bán cầu Bắc và Bán cầu Nam cũng như thúc đẩy đối thoại mạnh mẽ hơn giữa các tổ chức cánh tả ở khu vực bán cầu Nam. Những hỗ trợ về chính sách của chúng tôi hướng đến lợi ích của các nhóm dễ tổn thương và thiệt thòi trong xã hội.

Staff picture Philip Degenhardt

Sự khai thác bóc lột cả ở góc độ sinh thái và xã hội do chủ nghĩa tư bản tân tự do đặt ra trong thế kỷ 21 chỉ có thể bị triệt tiêu thông qua đoàn kết quốc tế và các cuộc đấu tranh chung.

Philip Degenhardt, Giám đốc khu vực

Các đối tác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Các đối tác của chúng tôi bao gồm các tổ chức học thuật, các trường đại học, tổ chức phi chính phủ, tổ chức nghiên cứu chính sách, tổ chức chính phủ và cơ quan quốc hội.

 

Tìm hiểu thêm về các tổ chức đối tác tại Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam