Sứ mệnh của chúng tôi

Chuyển đổi sinh thái – xã hội

Nằm ở trung tâm châu Á – Thái Bình Dương, Đông Nam Á là động năng và khu vực tăng trưởng nhanh nhất của thế giới. Tuy nhiên khu vực này ngày càng gặp phải những thách thức về sinh thái và xã hội gắn liền với phát triển kinh tế năng động. Biến đổi khí hậu đặt ra thách thức lớn đối với nguồn tài nguyên thế giới, đa dạng sinh học, sức khỏe con người, môi trường, hạ tầng và hệ thống lương thực. Sinh kế của nhiều người dân bị đe dọa, trong đó Đông Nam Á và Việt Nam là khu vực và là quốc gia bị tác động mạnh nhất. Với mô hình phát triển hiện tại, tăng trưởng kinh tế được nhìn nhận một cách rất mâu thuẫn khi nó là chỉ số tính toán mức độ tiến bộ và thường được đưa vào các chính sách phát triển. Trong khi gia tăng Tổng thu nhập quốc nội (GDP) được hoan nghênh như một chỉ số đánh giá cải thiện mức sống ở một quốc gia nhất định, thì nguồn lực tự nhiên ngày càng bị bào mòn có hệ thống cũng như sinh kế bị hủy hoại để đổi lấy tăng trưởng kinh tế.

Staff picture Nguyen Van Tung

Chuyển đổi sinh thái – xã hội là một giải pháp tiềm năng để bảo đảm quyền tiếp cận nguồn lực công bằng, đạt những thành tựu phát triển xã xanh cho các nhóm dễ bị tổn thương

Nguyễn Tùng – Quản lý dự án của RLS

Chúng tôi thảo luận mô hình SET (chuyển đổi sinh thái – xã hội) với các đối tác như một mô hình phát triển thay thế, tính toán chất lượng phát triển thay vì chú trọng tới tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi tin rằng một khái niệm khác về phát triển là rất cần thiết nhằm bảo đảm phát thải nhà kính ít hơn, bảo vệ các nhóm bị tổn thương và xử lý được những hạn chế tăng trưởng kinh tế ngắn hạn. Cách tiếp cận mới này hướng tới thực thi quyền xã hội, bảo đảm bền vững sinh thái, tuần hoàn kinh tế địa phương và bảo đảm thương mại quốc tế cùng có lợi. Chúng tôi phối hợp với các đối tác tổ chức hội thảo, hội nghị và công bố các nghiên cứu để thúc đẩy thảo luận các mô hình thay thế và xây dựng năng lực thiết chế chính trị.

Staff picture Tran Thi Thanh Thuy

Chuyển đổi hôm nay vì một cuộc sống ngày mai tươi đẹp hơn.

Trần Thị Thanh Thủy - Quản lý dự án Quỹ RLS

Chuyển đổi sinh thái – xã hội, kinh nghiệm từ châu Á tới châu Âu

“Chuyển đổi sinh thái – xã hội phải dung nạp mọi khía cạnh của hành tinh này. Nếu không sẽ rất khó để giải quyết hay ngăn chặn biến đối khí hậu, suy thoái nguồn nước và đất đai hay cải thiện điều kiện của thế giới tự nhiên.”

- Elmar Altvater, tháng 1 năm 2018.

 

Đọc tiếp hoặc tìm hiểu thêm những tác phẩm về Chuyển đổi sinh thái - xã hội tại đây.