Hero Image for LANDSCAPE

Hero Image for PORTRAIT

Đừng do dự nữa, hãy chiến đấu để thay đổi thế giới.

Rosa Luxemburg

Quỹ Rosa-Luxemburg

Đấu tranh vì một Xã hội công bằng

Rosa Luxemburg (RLS) là một trong sáu Quỹ chính trị tại Cộng hòa liên bang Đức, có nhiệm vụ chủ yếu là giáo dục chính trị vì các mục tiêu phát triển xã hội tiến bộ ở trong và ngoài nước. Quỹ RLS có liên hệ chặt chẽ với Đảng cánh tả của Đức, hay còn gọi là Die Linke. Kể từ khi thành lập năm 1990, công việc chủ yếu của Quỹ gắn liền với di sản của người sáng lập, nhà lãnh đạo xã hội người Đức, bà Rosa Luxemburg. Quỹ cũng đại diện cho các tư tưởng tiên tiến và dân chủ xã hội có trọng tâm là chủ nghĩa quốc tế.

Văn phòng tại Hà Nội của Quỹ RLS có nhiệm vụ hỗ trợ quá trình chuyển đổi và phát triển tại các quốc gia như Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Mi-an-ma trở thành những xã hội công bằng, bền vững về sinh thái và tham gia toàn diện. Văn phòng Đại diện Quỹ RLS tại Đông Nam Á tại Hà Nội được thành lập năm 2009, hiện đang hợp tác với 15 tổ chức đối tác, bao gồm các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức phi chính phủ, cơ quan chính phủ, cơ quan quốc hội và các tổ chức nghiên cứu chính sách.

Sứ mệnh của RLS tại Đông Nam Á

Công bằng Xã hội

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu luôn song hành với bất bình đẳng thu nhập và gia tăng bất công xã hội. Chúng tôi hỗ trợ các đối tác giải quyết những vấn đề phát triển này.

Chuyển đổi Sinh thái – Xã hội

Chúng tôi kiến tạo không gian để thảo luận các mô hình phát triển thay thế và thúc đẩy những ý tưởng cho mục tiêu chuyển đổi sinh thái và bền vững xã hội.

Đối thoại Quốc tế

Chúng tôi tin tưởng vào cách tiếp cận giải quyết vấn đề đa phương, do đó hỗ trợ các đối tác tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Kết nối – Hành động – Thay đổi

Ấn phẩm

Phần này giới thiệu các ấn phẩm mới nhất và ấn phẩm đã công bố về nhiều chủ đề nóng ở đồng bằng sông Cửu Long.

Triết lý của chúng tôi là “những gì được viết ra sẽ tồn tại mãi mãi”.

Những điểm nhấn đáng chú ý

“Không có gì quý hơn độc lập và tự do”

Nhân dịp 50 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi, Quỹ RLS đã đánh giá về di sản của một lãnh đạo vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Có gì mới tại RLS SEA?