Nhân viên của chúng tôi

Cam kết vì một tương lai tốt đẹp

Quỹ RLS có những tiếp xúc đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2003. Sau đó, vào năm 2009 Văn phòng Đại diện Quỹ được thành lập. Hiện nay Quỹ có 12 nhân viên, một số cán bộ thực tập với Trưởng đại diện là ông Philip Degenhardt. Các hoạt động của Quỹ RLS tại Đông Nam Á do Bộ phát triển và hợp tác kinh tế CHLB Đức tài trợ (BMZ). Để tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi tại Đức và ở nước ngoài, vui lòng xem đường link ở cuối trang. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về Đảng cánh tả của Đức, Die Linke, thông tin về Rosa Luxemburg, nhà chính trị và học giả xã hội chủ nghĩa mà tên bà được đặt cho tên Quỹ RLS.

Gặp gỡ văn phòng của chúng tôi tại Đông Nam Á

Giám đốc khu vực

Staff picture Philip Degenhardt

Philip Degenhardt mailto

Giám đốc khu vực

Nhóm quản lý dự án

Staff picture Nguyen Van Tung

Nguyễn Văn Tùng mailto

Quản lý dự án

Staff picture Trieu Tuyet Mai Huong

Triệu Tuyết Mai Hương mailto

Quản lý dự án

Nguyễn Hồng Nga mailto

Quản lý dự án

Nghiêm Tuấn Anh mailto

Quản lý dự án

Nhóm quản lý tài chính

Staff picture Duong Huong Giang

Dương Hương Giang mailto

Trưởng quản lý tài chính

Staff picture Nguyen Thuy Ha

Nguyễn Thuý Hà mailto

Quản lý tài chính

Staff picture Pham Thu Trang

Phạm Thu Trang mailto

Quản lý tài chính

Staff picture Dao Thi Huong

Đào Thị Hương mailto

Tài chính văn phòng

Nhóm quản lý văn phòng

Staff picture Nguyen Le Hang

Nguyễn Lệ Hằng mailto

Quản lý văn phòng

Nguyễn Thị Trinh mailto

Quản lý sự kiện

Staff picture Le Quoc Tuan

Lê Quốc Tuấn mailto

Trợ lý văn phòng

Staff picture Nguyen Thi Lan

Nguyễn Thị Lan mailto

Trợ lý văn phòng

Giới thiệu vắn tắt về Quỹ RLS

 • 25
  Văn phòng
 • 80
  Quốc gia
 • 350
  Đối tác

Mạng lưới thành viên

 • RLS Đức (en/de)
 • RLS Trên thế giới (en/de)
 • Đảng cánh tả - Die Linke (en/de)

Các hoạt động của Quỹ RLS

 • Học bổng (en/de)
 • Viện phân tích xã hội phê phán (en/de)
 • Tạp chí "Luxemburg" (en/de)
“Xã hội không bao gồm các cá nhân mà nó thể hiện tổng hòa các mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, trong các mối quan hệ này các cá nhân là đại diện”

Karl Marx